به نام خدا

حالتون چطوره؟؟؟؟؟؟؟

دوستان عزیز طولانی ترین شب سال یعنی - شب یلدا رو به همه ی شما عزیزان و خانواده های محترمتون تبریک و تهنیت عرض میکنیم و ان شالله همیشه تنتون سالم و تندرست و همیشه شاد و سرحال در کانون گرم خانواده باشید

امسال هم بهار را گذراندیم

بی آنکه به یلدایش بیاندیشیم...

تا چشم به هم زدیم سه فصل را پشت سر گذاشتیم و به آخرینش رسیدیم..

آری.... 

دیدی چقدر سریع یلدا رسید...؟؟!! 

میگویند طولانی ترین شبِ سال است....

بهترینِ من ، بدان ، یلدا فقط تلنگری است تا بدانی طولانی ترین ها هم میگذرد.. 

اما بدان یلداها میگذرند و تو میمانی و خاطراتی که در این روزها به ثبت رسانده ای... 

تو می مانی و خنده هایی که در قلبت قاب گرفتی وخنده هایی که در قلب ها به یادگار گذاشتی... 

بستگی به تو دارد چگونه از این طولانی بودن بهره بگیری... 

به زیبایی انار بیاندیش.. 

به شیرینی هندوانه دقت کن... 

از باهم بودن ها لذت ببر... 

یادت باشد اگر تنها بودی و 

این شب به نظرت خیلی بلند می آمد.. 

نگران نباش.. 

تنهایی هایت را در آغوش بگیر ؛ اما نگذار یلدا ، این شب زیبا برایت سرد بگذرد.. 

حتی اگر شده یلدایت را تنهایی جشن بگیر... 

عزیزِمن تنهایی ها هم میگذرد... 

پس یلدایت را عاشقانه بگذران...


 یلدایت مبارک!!!