این ایام عزیز و فرخنده،فرصتی است بس غنیمت، که بدانیم مرهون شهدای گرانقدر و عزیزی هستیم که درخت تناوراین انقلاب با خون آنان سیراب گردیده است.

بُعد سوم فرارسیدن دهه مبارک فجر را تبریک می گوید. متن این پیام به این شرح است:

انقلاب ما انفجار نور بود. حضرت امام خمینی (ره)

بارالها به درگاه ملکوتی و پرجبروتت سجده شکر می‌سائیم که به اراده تو، ای سرکوب گر ستمگران و طاغوتیان تاریخ، ماندیم و شاهد حلول سی و هشتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاباسلامی ایران شدیم. بی‌شک در کتاب وزین تاریخ،صفحه زرینو همیشه ماندگار این واقعه تاریخی بر دیگر صفحات این کتاب، خود می‌نمایاند و به بشر و بشریت می‌گوید اگر اراده انسان آگاه و ظلم ستیز به مدد قدرت الهی و پرچمداری و زعامت پیری فرزانه و عارف چون خمینی کبیر با هم در آمیزد آنگاه انقلابی بیاد ماندنی و ثبت در جریده عالم پدید می‌آید که وظیفه بس سنگین رهایی انسان‌های دربند و ستمدیده را عهده‌دار می‌گردد. خدا را شاکریم که پرچم پرافتخار این انقلاب باشکوه امروز در دستان مردی از سلاله پیامبر زعیم عالی قدری چون رهبر معظم انقلاب اسلامی به اهتزاز درآمده است. طبعاً گام نهادن در جای پای خمینی کبیر امری بس خطیر بوده که از عهده فرزانه‌ایفرهیخته همانند ایشان برمی‌آید و تاًسی از فرمان و رهنمودهای خردمندانه و داهیانه معظم‌ له از سوی آحاد این ملت شهیدپرور موجب تداوم این راه خطیر تا انقلاب مهدیموعود (عج) می‌باشد. این ایام عزیز و فرخنده، فرصتی است بس غنیمت که بدانیممرهون شهدای گرانقدر و عزیزی هستیم که درخت تناور این انقلاب با خون آنان سیرابگردیده است.